Kom in actie met

Klas A2B

Over deze campagne

Het 100- jarig bestaan van HAL staat in het teken van goed onderwijs voor jongeren in Guinee-Bissau. Met unieke acties gaan de scholieren geld inzamelen voor de renovatie van twee basisscholen in de provincie Canchungo.

Recht op onderwijs

Elk kind heeft recht op goed onderwijs.  Maar voor veel kinderen en jongeren wereldwijd is onderwijs niet vanzelfsprekend. Met het investeren in  kleuter-, basis- en voorgezet onderwijs en beroepsopleidingen werkt SOS Kinderdorpen aan een betere toekomst van kinderen en jongeren.

SOS onderwijsprogramma Guinee-Bissau

Zo ook in Guinee-Bissau. In plaats van zelf scholen op te zetten,  werkt  SOS Kinderdorpen aan het verbeteren van bestaande onderwijssystemen die door de overheid worden beheerd.  In het straatarme land heeft SOS Kinderdorpen van 2012-2015 intensief samengewerkt met zes basisscholen. Faciliteiten werden verbeterd, lesmateriaal verschaft, leraren bijgeschoold, ouders en gemeenschap bewust gemaakt van de noodzaak van onderwijs.

De resultaten waren verbluffend: door de interventie zijn slagingspercentages opvallend verbeterd, schoolverzuim en vroegtijdige uitval zijn substantieel teruggedrongen. Het programma heeft directe invloed op 2.700 scholieren uit de regio gehad, veelal kinderen uit de meest kwetsbare families. Daarnaast hebben ook de leraren, ouders en gemeenschap baat gehad bij het programma. Meer info over het project in Guinee Bissau is te vinden op:
https://www.soskinderdorpen.nl/wat-doet-sos/onderwijs/onderwijs-verbeteren

HAL steunt fase 2 onderwijsprogramma 

In 2016 is de tweede fase van het SOS onderwijsprogramma van start gegaan. Er is een nieuwe groep  geselecteerd van zes slecht presterende scholen met veel achterstallig onderhoud.  Deze scholen hadden elk al een vriendschapsband met één van de zes scholen uit fase 1.

En voor het 100-jarig jubileum gaat Het Amsterdams Lyceum de renovatie van twee van de zes scholen ondersteunen.

De scholen,  Lino Gomes en Barrigal,  vragen om reparatie van het dak, verbetering van de waterput en voor vernieuwing van de toiletten. Ook de kleuterschool moet worden afgebouwd.  Het is gebleken dat kleuteronderwijs  een hele goede invloed heeft op de resultaten van kinderen op de basisschool.

Dit programma heeft directe invloed op 2000 scholieren uit de regio en op de omliggende gemeenschap.

Kijk het filmpje van de schooldirecteur (en tevens enige docent) en help Ellio Pereira om te zorgen dat hij kan blijven lesgeven en help de toekomst te verbeteren van deze kinderen.

3
acties gestart
73
Donateurs
3.403
opgehaald